Entrepriseret

Vi bistår bygherrer i forbindelse med entrepriser

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi et indgående kendskab til entrepriseret. Vi kan derfor bistå bygherrer, hvad enten det er andelsboligforeninger eller entreprenører.

Vores bistand i forbindelse med byggesager består både i at forhandle med teknikere/ingeniører/arkitekter om deres bistand i forhold til deres tekniske rådgivning i byggesagen.

Vi yder endvidere juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt afklaring af tvister under byggesagen.

Vi bistår med den juridiske viden

Ved byggesager er der en række forhold, som kræver juridisk viden. Det drejer dig om, hvilke vilkår entreprenørerne skal byde under, betaling af entreprisesummen, formulering af garantier, samt tegning af relevante forsikringer.

For at byggeprojektet skal forløbe ordentligt, er det derfor vigtigt, at man har den fornødne juridiske viden herom.

Derudover er placeringen af ansvar for mangler, krav i forbindelse med forsinkelse og afleveringsforretninger samt den tekniske rådgivers ansvar noget, man skal have fokus på i enhver byggesag.

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi mange års erfaring med at løse eventuelle konflikter, inden de udvikler sig. Men vi løser dem også gerne, når målet ikke kan nås på andre måder end ved sagkyndige beslutninger, syn- og skøns forretninger, voldgifts- og retssager.

Kontakt os

Skal vi hjælpe i forbindelse med jeres byggesag? Så ring til os på telefon 33 13 11 30 eller udfyld vores kontaktformular. Så udformer vi et uforpligtende tilbud til jer.