Lejeret

Vi har indgående kendskab til alt, hvad der vedrører lejeret

Erhvervslejeret

Inden for erhvervslejeretten bistår vi både lejere og udlejere i forbindelse med forhandling af lejekontrakter og udarbejdelse af lejekontrakter.

Vi bistår endvidere ved markedslejesager, fortolkning af lejekontrakter herunder lejereguleringer samt bistand i forbindelse med opsigelse/ophævelse af lejemål.

Ved overdragelse af udlejningsejendomme med boliglejemål kan der være mulighed for, at lejerne skal have tilbudt ejendommen som andelsboligforening. Dette bistår vi også gerne med, eventuelt for lejerne med hensyn til stiftelse af en andelsboligforening.

I forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger, kan vi endvidere fungere som ejendomsadministrator, ligesom vi også kan yde løbende bistand til foreningen.

Boliglejeret

Inden for boliglejeretten bistår vi både lejere og udlejere i forbindelse med forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter. Vi bistår endvidere ved lejeforhøjelser, fortolkning af lejekontrakter og lejereguleringer samt bistand i forbindelse med opsigelse/ophævelse af lejemål.

Derudover bistår vi gerne med at løse alle lejeretlige problemer, herunder retssager.

Vi kan af habilitetsmæssige årsager naturligvis ikke repræsentere både lejer og udlejer i samme sag.

Kontakt os

Skal vi bistå dig i forbindelse med lejeret? Så ring til os på 33 13 11 30 eller udfyld vores kontaktformular.